Перформ Бизнес Център

Итериор

Офисите в сградата  са проектирани “open space”. Това дава възможност всеки един от етажите да бъде организиран според специфичните нужди на конкретния наемател: пространството да се използва  от  една компания като  цяло помещение с индивидуално преразпределение или да бъде отдадено на  различни компании.


Двойните подове позволяват мобилност при инсталиране на оптичното окабеляване и  офисната техника,  както при първоначалното позициониране на работните места, така и при бъдещи промени.


Коридорите са просторни и светли. От всеки етаж има изход към озеленени  тераси - прекрасна   възможност за приятна почивка на служителите.


В синхрон с европейските  изисквания, всички подходи в сградата,  рецепция, асансьори, паркинг,  работни и сервизни помещения са  достъпни и  за инвалиди.

 

На всеки един от етажите има изградени по 8  тоалетни  ( 4 дамски и 4 мъжки) и по 2  за инвалиди. На седми и осми етаж, съобразено с  по-малката площ, те са  по 6.


 
Лоби: Ефективно организирана, просторната зона  РЕЦЕПЦИЯ  осигурява удобен подход към вътрешността на сградата и  гарантира необходимия контрол за достъп.