Перформ Бизнес Център

Конструкция

 

Основната носеща конструкция на сградата е стоманобетонна, монолитна,  с вертикални носещи елементи -  колони и шайби, и хоризонтални - греди,  съобразена изцяло с изискванията на антиземетръсните норми. Материалите, използвани за интериора и екстериора на сградата, са модерни и сертифицирани по европейските норми за качество. Външните преградни стени са съставени от 25 см зидария и 8 см топлоизолация. Поради високия клас на сградата е предвидена цялостна система за пожарогасене - контролирана от единен център за наблюдение, като в гаражите и на партера има изградена автоматична пожарогасителна система - спринклер. Покривите са комбинация от скатни и плоски повърхности, които на места са богато озеленени.

Фасадата

 

Ограждащите стени на сградата са изпълнени от полуструктурна окачена фасада – нова фасадна система, позволяваща изпълнението на нестандартни решения и прилагането на многобройни детайли. Профилът на фасада е с прекъснат термичен мост, който, заедно с избрания стъклопакет от ниско емисионно К стъкло, осигурява отлична топло и шумоизолация.