Партньори на компанията » ЕНЕРДЖИ-КА

ЕНЕРДЖИ-КА

Изпълнител на всички електро, вентилационни, климатични и ВиК инсталации на „ПЕРФОРМ БИЗНЕС ЦЕНТЪР”

 

 

Енерджи-Ка работи в България от 1998 г. и се е утвърдила като доставчик в индустриалната сфера, предлагайки инженерингови услуги, индустриални електроинсталации, технологични инсталации, автоматизация на процесите и развива инсталации за произвеждане на електрическа енергия.
Енерджи-Ка е част от КАРАЛИО ГРУП, която от повече от 40 години проектира и изгражда индустриални инсталации в Италия.


ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ      
 
ЕНЕРДЖИ-КА ЕООД развива в България следните дейности:

- проектиране и изграждане на електрически  инсталации, ВиК инсталации, вентилация и климатизация в хотели, търговски центрове, офис сгради, в структури за жилищния и индустриалния сектор
- проектира, развива и изгражда инсталации за управление на сгради BMS
- проектира и изгражда технологични инсталации
- трансформаторни подстанции средно/ ниско напрежение
- електрически табла средно/ ниско напрежение
- Power Center, MCC и табла собствени нужди
- Системи за управление и контрол
- Системи за индустриална автоматизация
- Климатични инсталации
- Пожароизвестителни и противопожарни инсталации
- Отоплителни инсталации и когенерационни централи
- Инсталации за повдигане и обработване на води
- Инсталации за складиране и разпределение на твърди и течни материали
- Монтаж на апаратура и машини
- Разпределителни мрежи
                    За флуиди и пара
                    Гореща вода
                    Диатермично масло
                    Разтворители, технически газове и метан
                    Технологични и деминерализирани води
- химикали
- топлинни и охлаждащи централи
- централи и мрежи за сгъстен въздух
- изграждане на skid, pipe-line, котли, смесители, компоненти за машини, опорни конзоли за индустриални инсталации