Управление на имоти

За ПЕРФОРМ БИЗНЕС ЦЕНТЪР е предвидена професионална и комплексна

услуга по поддръжката и обслужването на сградата, която включва:

 

• Охрана на сградата и на всички входове и изходи
• Ремонт, поддръжка, почистване, осветление на общите части
• Профилактика на тръбопроводната мрежа
• Профилактика и поддръжка на всички инсталации
• Поддръжка на системата за контрол на достъпа, включително и за издаване и анулиране на карти за достъп
• Организиране и извозване на битови отпадъци
• Почистване на фасадите на сградата
• Поддръжка на прилежащите към сградата външни площи – тротоари, зелени площи и др.

.